Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ …

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Αραχωβιτίκων Ακταίου «Αίαντας» συγκροτήθηκε σε σώμα και με απόλυτη πλειοψηφία εξέλεξε: Πρόεδρος Πρόεδρος του Αίαντα ΑΣΑΑ επανεκλέχθηκε ο Τουβάκης Παναγιώτης επισφραγίζοντας την επιτυχημένη προηγούμενη θητεία του…

Το ΔΣ του Αίαντα

Πρόεδρος  Τουβάκης Παναγιώτης6945 150863ΑντιπρόεδροςΤουβάκης Νικόλαος6974 216866Γραμματέας Μπακάλμπασης Χρήστος6937 330941ΤαμίαςΣπανός Κωνσταντίνος6983 514868Έφορος Τουβάκης Δημήτριος6976 440060Μέλος Φραγισκάτος Διονύσιος6977 689087Μέλος Πετρόπουλος Μιχαήλ6977 461612